Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Personal coaching:

Bij deze wil ik U deelgenoot maken van mijn positieve ervaringen die ik heb opgedaan nadat ik gecoached ben door Max.

Het betreft een werkrelatie waarin de verhoudingen uit balans waren. Dit raakte me emotioneel en ik wist niet hoe hier mee om te gaan. Gegeven was dat de werkrelatie zou blijven bestaan in zijn huidige vorm.

Max heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik zeker in staat zou zijn om door gebruik te maken van een open communicatie, de werkrelatie in positieve zin zou kunnen veranderen.

Nadat hij eerst de situatie geanalyseerd had reikte hij mij gesprekstechnieken aan die aan de basis liggen van een nieuw begin met als doel een goede werkrelatie te bewerkstelligen.

Ik gaf praktijkvoorbeelden, Max speelde in op de voorbeelden en gaf me pasklare bruikbare tips waar ik meteen enthousiast door raakte om deze in praktijk te gaan brengen.

Wat het coachen me gebracht heeft;

-     Zelfinzicht

-     Persoonlijke groei

-     Een tevreden werkrelatie

-     Prima werksfeer waarbinnen ruimte is voor een open communicatie.

Bedankt Max: Ik pluk nog dagelijks de vruchten van ons coachingsgesprek.

Helma, Pedagogisch mederwerker.

Na een studie Gezondheidswetenschappen en een aantal jaren als sociaal begeleider van onder andere kinderen die onder toezicht waren gesteld, raakte ik teleur gesteld in het functioneren van de jeugdzorg met haar lange wachttijden. Daarom maakte ik de overstap naar de politie. Dat betekende weer terug naar de schoolbanken.

En als ik niet in de schoolbanken zat, dan werd ik in de praktijk gecoacht door Max Groenewout.

Max is het type 'mensencoach'. Dat betekent dat hij verder gaat dan slechts je helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Hij kijkt ook naar de mens achter die vaardigheden. Het gevolg hiervan is dat je werkprestaties verbeteren. Maar nog belangrijker, je voelt je als mens prettiger in je werk wat niet langer als een keurslijf aan hoeft te voelen.

Overigens betekent dit niet dat elk contact met deze coach even prettig zal verlopen. Max is een spiegel die ook spiegelt op onderwerpen die jij misschien al jaren met de mantel der liefde bedekt hebt. Maar juist door deze doortastendheid krijg je de kans om als mens in je werk te groeien omdat zijn werkwijze je je eigen gedragingen in een ander daglicht laat zien.

Kortom: wil je als mens groeien en ben je niet bang om zo nu en dan eens kritisch naar jezelf te kijken, dan is Max de coach voor jou zoals hij dat ook voor mij was.

Succes, je bent in goede handen!

Drs. Aart Kruis, Politiekundige Bachelor.

Weerbaarheidstraining

De stap naar het voorgezet onderwijs is voor kinderen in groep 8 heel wat. Op de basisschool is alles vertrouwd en veilig voor ze, maar na de zomervakantie worden ze in het diepe gegooid. Ik heb gemerkt dat de kinderen door middel van de weerbaarheidstrainingen van Max sterker in hun schoenen staan. Ze beseffen dat ze een keuze hebben om ja of nee te zeggen en dat ze niet zomaar hoeven te doen wat anderen vragen. Door middel van verschillende lesvormen heeft Max de kinderen geleerd hoe ze voor zichzelf op kunnen komen en wat voor houding ze daar bij aan kunnen nemen. Doordat de lesvormen zo afwisselend zijn, slaat het goed aan bij kinderen. Tijdens de training durven de kinderen zich te uiten en doen enthousiast met de verschillende activiteiten mee. Het gaat over de kinderen zelf en hun toekomst en je ziet dat ze dat beseffen. 

Door zijn achtergrond weet Max waar hij over praat en dat brengt hij op een duidelijke manier over op de kinderen. De ervaringen die hij deelt, maken indruk op de kinderen en dat maakt dat ze enorm betrokken zijn.

Ik vind het als leerkracht van groep 8 erg prettig om de kinderen op deze manier voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Wetende dat ze de informatie uit de training allemaal meenemen en zichzelf daardoor sterker in hun schoenen voelen staan.

Helaas zijn er nog steeds heel veel kinderen die het, met name in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, heel zwaar hebben. Vandaar dat ik de trainingen van AVF van harte aanbeveel!

Loes Coehorst, Leerkracht groep 8 bs. Open Hof Goirle

Workshop Fontys (Eindhoven) 2008, 2009 en 2010

Beste Max,


Vanuit de Minor de Jeugd van Tegenwoordig (verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies te Eindhoven) zijn wij op zoek naar gastsprekers vanuit de praktijk, die iets kunnen vertellen over hun visie op jeugd, en over hoe zij met jeugd omgaan. Vorig jaar heb jij hier in de vorm van een workshop een bijdrage aan geleverd, waarop positieve reacties van studenten en docenten kwamen. We willen jou dan ook graag vragen of jij ook dit jaar weer een workshop zou kunnen verzorgen.


(mail aan AVF training & coaching 2009)


"Goed verhaal, heb toch hierdoor een andere kijk op zaken gekregen"


"Waardevolle informatie, voor mij als mogelijk toekomstig jongerenwerker zeer bruikbaar"


"Enthousiast gebracht en met enige humor en dat bleef de mensen boeien"


Studenten en docenten - Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven